top of page
  • CHKCI

【#物流| #新型工業】💭Tech to Connect 4.0 - 智慧物流:從善如流#物流| #新型工業】💭Tech to Connect 4.0 - 智慧物流:從善如流


日期:2023年6月29日(星期四)

時間:15:00 - 18:00

地點: 香港生產力促進局一樓 Classroom A 122

語言:廣東話

費用:港幣80元

WTIA 會員享有獨定優惠,詳情請聯絡Kane kanechu@hkwtia.org


隨著「智能工廠」和「智能製造」的興起,物流行業亦逐漸開始採用「智能物流」來支持業務發展。


智能物流可以幫助物流公司優化運營、簡化供應鏈並提高效率,隨此之外,配合埋工業4.0嘅技術,可以為企業運用創新科技來提升生產力和獲利能力。


如果你都有興趣更進一步了解「智慧物流」嘅營運方式,我哋邀請咗從事緊運輸行業嘅專業人士為各位更進一步講解「智慧物流」,嚟緊6月29號約定你!


講者嘉賓:


莊燊權先生|香港物流科技及系統有限公司物流科技部總經理

謝凱澄小姐|FreightAmigo聯合首席執行官

林碧珊小姐|物流及供應鏈多元技術研發中心高級項目架構師Comments


bottom of page